Terminali Doganes Tirane

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Terminali Doganes Tirane 2013
  • Kabine elektrike 20/0.4kv   630KVA
  • Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
  • Impianti elektrik doganes
  • Impianti ndricimit te jashtem

Partnerët

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites