Stacion Pompimi Gazi FIX GAZ

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Stacione Pompimi gaze te lengshme (Tirane-Laç-Shkodër)

FIX GAZ Viti –  Viti 2006

  • Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
  • Sistemi mbrojtes nga shkarkimet atmosferike
  • Panelet e komandimit te pompave
  • Ndricimi i jashtem

Partnerët

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites