Partneret

“ITE Grup” në rolin e distributorit në Shqipëri, është përfaqësuese e firmave nga më prestigjiozet në botë. Partneret e zgjedhur paraqesin cilësi të produkteve dhe shërbimeve të tyre, duke ofruar standarde të larta dhe garantuar suksesin  e “ITE Grup”.

Schneider Electric, General Elcetric, SEA, Telegrup, Elcos, Phoneix Contact, Finder, Lovato, Perry, Frer, Vimar, Elvox, Vortice, Farfisa, Fracarro, BFT, Femi CZ, Arnocanali, Electrocanali, Egi, LDT, Euro2000, Comfra, Brunobaldasari, General Cavi, Special Cavi Baldasar, Fanton, ETK, Panduit, OMS, Idealux, Zumbtobel, 3Philipi, Relco, Bosch, Honeywell, Netwohm, Gobal Fire, Solari Udine

Industriale

Gjenerator - UPS

Blindo Zbarre

Civile

Ndricim

Ekuipotencial

Instrumenta

Sisteme

Kabllo

Terminim

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites