Qender Paraburgimi Vlore

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Qendra e paraburgimit Vlore Financuar nga Komuniteti Europian

  • Kabine elektrike 20/0.4kv   800KVA
  • Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
  • Ndrcimi jashtem dhe rrethimit
  • Impianti elektrik i godinave
  • Sistemi Thirrjes
  • Sistemi Telefoni/Internet
  • Sistemi TV
  • Sistemi Sinjalizim Zjarri
  • Sistemi Audio
  • Sistemi CCTV

Partnerët

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites