Hotel Sky Tower

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Hotel “SKY TOWER” Tirane – Viti 2009

  • Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
  • Impianti elektrik hoteleri
  • Impianti ndricimit te jashtem
  • Sistemi Thirrje
  • Sistemi Telefoni/Internet
  • Sistemi TV
  • Sistemi Sinjalizim Zjarri, Audio dhe CCTV

Partnerët

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites