PROJEKTIME

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Si pjesë përbërëse e kompanisë “ITE Grup” është  ndërtuar dhe funksionon Studio e Projektimit. Ajo është e pajisur me infrastrukturën përkatëse, e aftë për  realizimin e  projekteve, “as-build” në ndihmë të implementimit të objekteve,   e specializuar për skedimin teknik të materialeve dhe përputhjen e veprimtarisë mbi bazën e normave dhe standarteve.

Studio e Projektimit ofron zgjidhje në fushat e mëposhtme:

  • Projekte elektrike për transformim engjergjie. ( Nënstacione, kabina, 110/20/0.4 KV).
  • Projekte elektrike për rezervim enegjie. (Gjeneratorë, ups, radrizatorë, stabilizatorë etj.).
  • Projekte elektrike për objekte civile. (Godina banimi, shërbimi etj).
  • Projekte elektrike objekte publike. (Qendra tregtare, spitale, shkolla, stadiume etj).
  • Projekte elektrike  objekte industriale. (Fabrika prodhimi, kapanone, etj).
  • Projekte elektrike për ndriçime profesionale. (Mjedise të brendshme, mjedise të jashtme, fasada, ndricime rrugore,supermarkete, parking, stadiume etj).
  • Projekte elektrike për sisteme sinjalizmi. (zjarri, vjedhje, aksses kontroll,  CCTV  etj).
  • Projekte të sistemeve  BMS për objekte civile dhe objekte Industriale.
  • Projekte të sistemeve SCADA për supervizim dhe automatizim procesesh.

Partnerët

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites