TREGTIM MATERIALE ELEKTRIKE

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

"ITE  Grup" zbaton ne menyre rigoroze edhe tregtimin e materialeve te ndryshme elektrike duke perfshire shperndarje ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise.

Te gjitha mallrat jane te certifikuara sipas standarteve europiane dhe "ITE Grup" ka nje perfaqesi kualitative te 30 brandeve nderkombetare, kryesisht europiane.

Kryejme shitje dhe transport  te çdo sasie te kerkuar duke sjelle produktin tek ju si dhe asistence ne kompletimin e tij me skedat teknike perkatese.

Partnerët

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites