Depo Farmaceutike Profarma

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Kompleks farmaceutik (investim gjerman), Shihtufine – Tirane

Proforma sh.a  - Viti 2009

  • Kabine elektrike 20/0.4kv   1600KVA
  • Furnizimi me energji rrjet/gjenerator/UPS
  • Panelet furnizimit makinerive
  • Impianti elektrik i godinave
  • Sistemi Telefoni/Internet
  • Sistemi Sinjalizim Zjarri
  • Sistemi Audio
  • Sistemi Kundra Vjedhjes
  • Sistemi Akes Kontroll
  • Sistemi CCTV

Partnerët

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites