2012 Godine banimi dhe sherbimi Akademia - ARKIMED

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Godine banimi dhe sherbime (46 apartamente,100 dyqane)  “AKADEMIA”

Arkimed sh.p.k – Viti 2012

  • Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
  • Impianti elektrik apartamenteve dhe dyqaneve
  • Sistemi Citofonise
  • Sistemi Telefoni/Internet
  • Sistemi TV
  • Sistem CCTV
  • Sistem Audio
  • Sistem Sinjalizim Zjarri

 

Partnerët

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites