2002 Godine banime dhe sherbime KDK

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Kulla banimi dhe sherbime (120 apartamente, 15 dyqane), ST. “Q.Stafa”

KDK – Viti 2002

  • Kabine elektrike 20/0.4kv   400KVA
  • Furnizimi me energji rrjet/gjenerator
  • Impianti elektrik apartamenteve dhe dyqaneve
  • Sistemi Citofonise
  • Sistemi Telefoni/Internet
  • Sistemi TV

Partnerët

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites